Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj nieznajomy.
rejestracjalogowanieRSSFB

Umiejętności

Wybuch Obszarowy X (Area Blast X)Zadaje X obrażeń wszystkim stworzeniom znajdującym się w pobliżu trafionego stworzenia. Działa również na oddziały sojusznicze, w tym na rzucającego.
Swobodny Atak (Attack Anywhere)Taka jednostka może zaatakować dowolną jednostkę wroga, niezależnie od jej pozycji. Bohatera może zaatakować dopiero w tedy, gdy nie ma przed nim żadnych wrogich jednostek.
Szarża (Charge)Atakuje wszystkie wrogie jednostki w tej samej kolumnie, w której się znajduje. Każdy atak naraża na obrażenia od kontrataku.
Podwójny Atak (Double Attack)Jeśli ta jednostka przeżyje pierwszy atak, atakuje po raz drugi. Obydwa ataki narażają na obrażenia od kontrataku.
Szał X (Enrage X)Dany efekt powoduje, że stworzenie otrzymuje premie do rozwścieczenia: X. Każda taka premia zapewnia stworzeniu +1 oraz +1.
Miejscowy Wybuch (Focus Blast X)Zadajel X obrażeń wszystkim wrogim Jednostkom przyległym do atakowanej jednostki.
Leczenie X (Heal X)Na początku Fazy Zasobów, wszystkie przyległe sojusznicze jednostki są leczone z X obrażeń.
Honor XPrzyległe sojusznicze jednostki otrzymują +X i +X
Przychód X (Income X)Na początku Fazy Zasobów otrzymujesz X
Latający (Flyer) Typ jednostki, który umożliwia położenie jej w tylnej lub przedniej linii.
Niematerialny (Incorporeal)Wszystkie niemagiczne ataki zadają tej jednostce połowę obrażeń, zaokrągloną w dół.
Infekcja X (Infect X)Jeśli to stworzenie skutecznie zada obrażenia, jego przeciwnik otrzyma karę od infekcji X. Na początku fazy uzupełnień swojego dowódcy, zakażone stworzenia otrzymują X pkt obrażeń za każdą naliczoną karę.
Hipnoza (Immobilize)Wrogie jednostki umieszczone w tej samej Kolumnie co ta jednostka nie mogą być przemieszczone.
Niewrażliwość na Magię (Immune to Magic)Żadne magiczne obrażenia nie działają na tą jednostkę.
Niewrażliwość na Kontratak (Immune to Retaliate)Stworzenie to nie otrzymuje obrażeń od kontrataku.
Wyssanie życia (Life Drain X)Gdy ta jednostka zadaje obrażenia regeneruje X punktów życia.
Odporność na Magię (Magic resist)Wszystkie magiczne ataki zadają tej jednostce połowę obrażeń, zaokrągloną w dół.
Kanałowanie Magii (Magic Channel X)Tak długo jak ta jednostka jest w grze masz jeden poziomwięcej.
Ochrona przed atakami w zwarciu (Melee Guard X)Zmniejsza o X obrażenia od ataków w zwarciu na tej i każdej przyległej sojuszniczej jednostce.
Flinta (Outmaneuver)Gdy ta jednostka wchodzi do gry możesz przesunąć jednostkę przeciwnika na inną z wolnych pozycji.
Szybki Atak (Quick Attack)Jednostka może atakować w tej samej turze, w której została wypuszczona.
Ochrona przed atakami z dystansu X (Ranged Guard X)Zmniejsza o X obrażenia od ataków strzeleckich na tej i każdej przyległej sojuszniczej jednostce.
Regeneracja X (Regenerate X)Na początku Fazy Zasobów ta jednostka leczy się o X punktów życia.
Szeroki Atak (Sweep Attack)Atakując, stworzenie to uderza również jednostki przeciwnika ustawione w tym samym szeregu, co zaatakowany cel.
Ochrona przed nalotem X (Flyer Guard X)Zmniejsza o X obrażenia od jednostek latających na tej i każdej przyległej sojuszniczej jednostce.
Odpłata (Retribution)Jednostka zadaje swoje obrażenia odwetowe nawet wtedy, gdy schodzi z pola bitwy na skutek obrażeń bojowych.
Odbicie z Dystansu X (Range Reflect X)Odbija X obrażeń z dystansu w kierunku atakującego.
Unik (Evade)Jeżeli jednostka zostanie zaatakowana wręcz bądź zostanie zaatakowana przez jednostkę latającą, to dana jednostka może się przesunąć, ale tylko wtedy, kiedy pole obok jest niezajmowane, przez inną jednostkę.
Odtworzenie (Mending)Jeżeli jednostka wstrzyma się od ataku podczas jednej tury, to całe jej zdrowie zostajnie zregenerowane.
Wyładowanie X (Shockwave X)Umiejętność pozwala jednostce zaatakować puste pole. Jednostki sąsiadujące z tym polem otrzymują tyle obrażeń, ile wynosi X.
Lodowy Dotyk (Frozen Touch) Jednostka zaatakowana zostaje unieruchomiona i zyskuje "niezdolność do ataku".
Dowodzenie X (Leadership X)Kiedy ta jednostka przebywa na polu bitwy, poziom twojej siły jest zwiększony o 1.
Zasadzka (Ambush)Zasadzka aktywuje się, gdy stworzenie zostaje wystawione w tej samej linii, co jednostka z zasadzką. Zasadzka działa na różnych zasadach. Najczęściej skutkuje to zadaniem obrażeń istocie, która uległą zasadzce. Zdarza się, że powoduje też inne efekty (np. Okaleczenie).
Ochrona przed łutami Szczęścia/Nic nie dzieje się przypadkiem (Fortune Ward)Jednostka jest odporna na działanie wszystkich łutów szczęścia.
Okaleczenie X (Crippling X)Gdy ta jednostka atakuje jednostkę przeciwnika, to nakłada na nią X liczników okaleczenia.
Fazowanie (Phased)Jednostka jest niewrażliwa na ataki wroga, jednakże nie powstrzymuje ona ataków na twojego bohatera.
Chyżość (Swift)Jednostka może podczas jednej tury atakować i przemieszczać się
Strach X (Fear X)To stworzenie może być zaatakowane jedynie przez stworzenia, których Moc przewyższa X.
Szczęściarz X (Lucky X)Kiedy to stworzenie przebywa na polu bitwy, to poziom twojego przeznaczenia wzrasta o X.
Krwiożerczość X (Bloodthirst X)Gdy ginie wrogie stworzenie, to stworzenie z krwiożerczością otrzymuje +X liczników szału, po wykonaniu ataku przez tą jednostkę, liczniki są usuwane.
Fortyfikacja (Towering)Sojusznicze stworzenie, które stoi w tym samym szeregu, co stworzenie z Fortyfikacją, nie może zostać zaatakowane, ani otrzymać żadnych obrażeń w walce z jednostkami przeciwnika.
Atak Prewencyjny (Preemptive Strike)Stworzenie to wyprowadza odwet i zadaje obrażenia zanim atakujący przeprowadzi swój atak.
Sojusznik Żywiołu (Magii) (Elemental (Light, Air, Earth) Alligned)Stworzenie to może być zagrane tylko przez bohatera, posiadającego magię, z którą sojusznik jest powiązany.
Lecznicza Moc Żywiołu (Element Heal)Stworzenie posiadające zdolność "Lecznica moc Żywiołu" zamiast otrzymywać obrażenia od danego żywiołu, leczy swoje obrażenia.
Zakotwiczenie (Anchored)Stworzenia tego nie można przemieścić, nie może zmienić "właściciela" oraz nie można go wrócić na rękę.
Magiczny Strażnik X (Magic Guardian X)Zmniejsza o X obrażenia jakie otrzymuje ta i jednostki w pobliżu od obrażeń magicznych.
Strażnik Bojowy X (Combat Guard X)Zmniejsza X obrażenia bojowych jakie otrzymuje ta i jednostki w pobliżu.
Wybuch Zarazy X (Infect Blast X)Wszystkie jednostki w pobliżu jednostki zaatakowanej otrzymują wskaźnik Infekcji X.
Obrona przed *Magia* (*Magic* Ward)Jednostka ta nie może stać się celem zaklęć oraz umiejętności magii , która jest wypisana w umiejętności.
Ochrona przed wrogim zaklęciem (Enemy Spell Ward)Stworzenie posiadające tę umiejętność jest odporne na wszystkie zaklęcia wrogiego bohatera.
Wybuch Ognia X (Fire Burst X)Gdy jednostka z Wybuchem Ognia X ginie, zadaje X obrażeń wszystkim stworzeniom w danym szeregu.
Niezdolność do Ataku (Cannot Attack)Jednostki z tą zdolnością nie mogą atakować. Są to zazwyczaj jednostki defensywne.
© 2003-24 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty Might and Magic "Duel of Champions". Redakcja, kontakt